دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

دادستان تهران به جای “داد”ستانی، بی دادگری پیشه کرده است

وزارت اطلاعات در شهریور 1392 از دادسرای اوین می خواهد که بر علیه من پرونده سازی کند. بازپرس شعبه 2 اوین به دلیل فقدان مستندات قرار منع تعقیب صادر می کند. مجددا، وزارت اطلاعات، در تیرماه 1393 از دادستان تهران مجوز بازرسی منزل شخصی من را و البته بدون مستندات قانونی، می گیرد تا پرونده سازی کند. این پرونده سازی به کمک دادستان تهران انجام و شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی و با انشای وزارت اطلاعات، حکم 6 سال زندان می دهد.
در حالیکه این پرونده ظاهرا روال خود را طی می کند، باز وزرارت اطلاعات از دادستان مجوز بازداشت غیرقانونی من را مربوط به پرونده سال 1382 که شامل مرور زمان شده است، می گیرد!
از 16 اسفند 1393 که با تلفن شخصی بدون هویت (که کارمند وزارت اطلاعات بود) از من خواسته شد که به دایره اجرای احکام زندان اوین مراجعه کنم تا 26 خرداد 1394 که بدون حکم و به شکل آدم ربایی در خیابان بازداشت شدم، وکلای من بارها با تسلیم لوایح قانونی، اجرای حکم سال 1382 را غیرقانونی اعلام کردند و آن را شامل مرور زمان دانستند و تقاضای لغو حکم بازداشت من را داشتند.
آقای جعفری دولت آبادی توجه نکردند! از 26 خرداد ماه 1394 مجددا وکلایم با نوشتن لوایح جدید ، درخواست خود را تکرار کردند. بالاخره آقای دادستان با تاخیر بی دلیل، از معاونت حقوقی خود، جناب آقای دکتر جهانی، در خواست اظهار نظر کردند. آقای دکتر جهانی با صراحت نوشتند که “این حکم شامل مرور زمان شده و زندانیان باید آزاد شوند”. نزدیک به دو ماه از این اظهار نظر می گذرد و آقای دولت آبادی، همچنان تعلل می کند و از اجرای قانون سرباز می زند!
آقای دولت آبادی، حکم بازداشت من را که مربوط به پرونده سال 82 است و بازرسی از خانه ام در 9 تیرماه 93 را بر خلاف قانون و به توصیه وزارت اطلاعات صادر کرده و هم اکنون هم به نظر می رسد با همان توصیه های غیرقانونی از لغو این حکم غیرقانونی خودداری می کند. دادستان تهران به هر دلیلی تابع و مطیع کسانی شده اند که جز با نقض قانون و توسل به ابزار زور و سرکوب و به تمسخر گرفتن قانون و استقلال قاضی و لطمه شدید به حیثیت کشوری متمدن، هنری ندارند.
جناب آقای دولت آبادی! عاملان و آمران این احکام غیرقانونی ، شما را “مامور” و “معذور” کرده اند و علاوه بر اینکه در سطح جهانی جمهوری اسلامی را به عنوان ناقض حقوق بشر، حقوق شهروندی و قانون اساسی و کشوری که دادستانش بی دادگری می کند، معرفی می نمایند، خود شما را هم به عنوان انسان، از خود بیگانه کرده و در شرایط دیگری همچون سلف شما، قربانی خواهند کرد. عبرت بگیرید. بی دادگری نکنید.
حسین رفیعی- بند 8 زندان اوین
8 شهریور 1394

Tehran’s Prosecutor-General has adopted “injustice” Instead of “justice”

In September 2013, the Intelligence Ministry requested the Evin Prosecution Center to open a new case against me. However, a non-prosecution order was issued by Branch 2 of the Evin Prosecution Center because of lack of evidence.
Then, in June 2014, the Intelligence Ministry raided my home with a warrant from Tehran’s Prosecutor in order to ‘find evidence’ to start a new case against me. Subsequently, Branch 15 of the Revolutionary Court, headed by Mr. Salvati, announced a sentence of six years in prison with a guilty verdict which is widely believed to have been dictated to him by the Intelligence ministry. While this case was apparently running its course through the appellate procedure, the intelligence ministry arrested me based on a warrant from the prosecutor which was related to my previous trial at the revolutionary court more than a decade ago. They both chose to ignore the fact that this was subject to the statute of limitations and therefore an unlawful arrest.
Since March 7th 2015 when an intelligence ministry agent, who did not introduce himself, told me (by phone) to submit myself to Evin Prison until June 16th 2015, when I was kidnapped on the street without any warrant by agents of the Ministry, my lawyers have argued that the arrest and the subsequent warrant issued ex post facto were unlawful.
However, Mr. Jafari Dowlat Abadi, Tehran’s prosecutor-general, did not pay attention. When the Prosecutor, finally and with unreasonable delay, requested his legal affairs assistant, Dr. Jahani, to give his advice, Dr. Jahani explicitly wrote that “this [original] verdict is subjected to the passage of time and the prisoner should be released.” Nearly two months have passed but Mr. Dowlat Abadi has still hesitated and refused to enforce the law.
Tehran’s Prosecutor-General has, it seems, become subordinate to, and obedient of those who violate the law by resorting to repressive force, and ridicule the rule of law and the independence of judges. This severely harms the dignity of a civilized country.
The perpetrators and instigators of these unlawful acts have made you, Mr Dowlat Abadi, their “agent” and “excuse.” They have made the Islamic Republic of Iran a country that violates human rights and civil rights as they violate the Constitution and you, the Prosecutor-General for Tehran, look on without a care for justice. They have alienated you as a human being and will sacrifice you in circumstances like your predecessor. Take a lesson. Do not be unjust.

Hossein Rafiee- Evin Prison
30 August 2015

“All my objections to the raiding of my home, illegal and non-religious behavior of intelligence agents, the so-called verdict of Mr. Salvati, my legal challenge to this verdict, etc. are available to the public on my website (www.mhrafieefanood.com/)”

امکان نظر دادن وجود ندارد