دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

آرشیو نهضت آزادی

تحولات در نهضت آزادی در سال 1358

تحولات در ر سال 1358 مقدمه نهضت آزدی که در سال 1340 بنا به یک ضرورت سیاسی – اجتماعی و با موافقت دکتر مصدق و وابسته به جبهه ملی دوم، تشکیل شده بود، پس از بازداشت رهبران و کادرهای آن در سال 1342 با محاکمات علنی خود، روند تحولات سیاسی در ایران را وارد مرحله‌ی […]