دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

نان یا جان

اخیرا مصاحبه ای از مرحوم کنگرلو منتشر شد که در گرفتن فاو با موشکهای پیشرفته هفتاد هواپیمای عراق را سرنگون کردیم.

🔹قبل از قبول قطعنامه که امریکا اراده ی پایان جنگ را داشت هم تجهیزات پیشرفته و هم اطلاعات میدان جنگ را به صدام میداد و ما فاو، جزایر مجنون و…را از دست دادیم و با حملات امریکا به سکوهای نفتی و هواپیمای مسافربری ،با هوشمندی قطعنامه پذیرفته شد.

🔸حملات امواج انسانی همیشه توفیق نداشت‌.تکنولوژی مدرن جنگی،اولویت داشت و کاراتر بود. آنچه در بازپس گیری فاو و جزایر مجنون،عراق از آن برخورداربود.

🔹امروز فاش شده که شرکتCRYPTO که سیستم های Codingبه ما میفروخت، CIA سهامدار آن بوده است. هم از ما پول میگرفتند و هم اطلاعات را به CIA میداده اند و CIA بنا به مصلحت خود این اطلاعات را در مواقع لزوم به صدام میداده یا برعکس.

🔸حال کرونای وحشی به ما حمله کرده.با تکنولوژی مدرن یا با امواج انسانی به مقابله ی آن باید برویم؟

🔹همه متخصصان داخلی و خارجی فریاد میزنند که، راه حل،قرنطینه ی افراد سالم و ایزوله ی افراد مریض است.

🔸آقای روحانی که مسئول ستاد مبارزه هست به نظر میرسد که یک استراتژی منسجم ندارد. یک روز وعده ی عادی شدن کشور از دهم بهمن میدهد،مسافرت را آزاد میگذارد تا هشت میلیون نفر به مسافرت بروند و خیلی همگون ویروس پخش شود. و حال خبر بازگشایی پلکانی کسب و کار را میدهد. چیزی که در کشورهای موفق در مبارزه با کرونا سابقه ندارد.

🔹بوریس جانسون،نخست وزیر بریتانیا که معتقد به تئوری تکامل داروین در جوامع هست، قصد داشت با امواج انسانی به جنگ کرونا برود، یعنی هفتاد درصد مردم بریتانیا را آلوده کند، ضعفا بمیرند، ” انتخاب اصلح” صورت پذیرد و جوانان و افراد قوی برای چرخش نظام سرمایه داری بریتانیا کفایت میکرد!

🔸ولی بریتانیا یک کشور دموکراتیک است و اعتراضات مردم و کارشناسان، جانسون را به عقب نشینی وادار کرد تا پول خرج نیازمندان کند. جلوی امواج انسانی گرفته شد.

🔹آقای روحانی آنچه اعلام میکند،تداوم استراتژی امواج انسانی است با این استدلال درست که تعطیلی کسب و کار مردم، مساله ایجاد میکند و گروه گرسنگان را زیاد خواهد کرد. این حرف درست است ولی راه علمی و منطقی و انسانی نیست.

🔸اولا نیازمندان دهک های پایین که احتیاج ضروری به کمک دارند را میتوان از منابع متعددی که در اختیار دولت و نظام هست تامین کرد. ثانیا دهک های وسط و بالا میتوانند چند ماه را تحمل کنند تا این موج بگذرد.

🔹شیوه ی عملکرد کنونی مرگ گسترده ی ایرانیان را در پیش خواهد داشت و اقتصاد را هم لطمه خواهد زد.

🔸این روش را باید متوقف کرد و به این سخن نخست وزیر ایتالیا گوش کرد که:”یک عمر مردم ایتالیا خرج ایتالیا را دادند،الان وقت آن است که ایتالیا خرج مردمش را بدهد”.

امکان نظر دادن وجود ندارد