دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

نامه به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها

به نام خدا

نهاد محترم نمایندگی رهبری در دانشگاهها

با سلام

در روزنامه ایران مورخ 14 آبان 94 و در صفحه سه آمده است که :” هیئتی 20 نفره از استادان حوزه معاونت آموزش و پژوهش نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، از امکانات فرهنگی، ورزشی، کارگاههای بنیاد تعاون و بهداری مجموعه بازداشتگاه اوین و از بندهای 3، 4 و 7 بازدید کرده و سیاست های زندانبانی اسلامی و انسانی در حال اجرا در این بازداشتگاه را قابل تامل ارزیابی و ابراز خشنودی کرده اند.”

ای کاش این هیئت محترم از بند 8 اوین هم بازدید می کردند تا به آنها می گفتم که من استاد بازنشسته پردیس علوم دانشگاه تهران هستم که از 26/3/94 و بر خلاف حکم قاضی دادگاه انقلاب (آقای مقیسه) و معاون حقوقی دادستان تهران (آقای دکتر جهانی) به شکل غیر قانونی و با نقض آشکار قانون و حکم دو نفر فوق الذکر همراه با حدود 30 نفر زندانی سیاسی در بند 8 و در ساختمانی اداری و با دزدان دریایی، قاچاقچیان بین المللی و داخلی و محکومان مالی و زندانیان آلوده به بیماری های HIV، هپاتیت B و C، استافیلوکوک ، بیماری های پوستی و سل و همراه با ساس و پشه و …. نگهداری می شوم و به آنها نشان می دادم که تراکم زندانی در این بند، قطع آب گرم و گاز و نقض آئین نامه زندان ها در مورد تفکیک زندانیان، تغذیه، بهداشت و درمان چگونه است تا از ” سیاست های  زندانبانی اسلامی و انسانی” ابراز خشنودی نکنند و بدانند که همه زندان های ایران بند 7 اوین که توسط محکومان مالی تجهیز و ساخته و پرداخته شده، نمی باشند.

از این آقایان می خواهم که شما را به خدا از “اسلام” مایه نگذارید که آنچه در بند 8 اوین و زندان های دیگر ایران می گذرد سنخیتی با دین حنیف اسلام و قوانین مشخص آن ندارد.

حسین رفیعی- بند 8 اوین

15 آبان 94

رو نوشت:

روزنامه ایران –ایسنا و دادیار جدید مقیم زندان

امکان نظر دادن وجود ندارد