دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

نامه به ریاست شعبه 54 دادگاه تجدید نظر

ریاست محترم شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی

با سلام و احترام

عطف به پرونده 930998276200039 و نامه مورخه  94/10/3 آن دادگاه، ابلاغی به اینجانب در زندان اوین بابت اعلام برگزاری دادگاه در مورخه 11/4/ 94 محضرتان عارضم:

حضور اینجانب در محضر دادگاه با همراهی مامورین مراقبت زندان صورت می پذیرد که بدین وسیله از محضرتان استدعا دارم با توجه به جایگاه علمی، اجتماعی و سیاسی ام و نظر به آئین نامه سازمان زندان ها و با لحاظ عدم تصور فرار از دست ماموران و نوع اتهام، دستور فرمایید برای حفظ کرامت انسانی اینجانب، بدون دستبند و لباس زندان و در حالت و هیبت مردم عادی در محضر دادگاه محترم حاضر گردم. پیشاپیش از حسن ظن و توجه شما سپاسگزارم.

حسین رفیعی

رونوشت: ریاست محترم سازمان زندان های استان تهران

ریاست محترم زندان اوین

12/10/1394

امکان نظر دادن وجود ندارد