دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

نامه به دادیار ناظر زندان اوین

جناب آقای حاجیلو

دادیار محترم زندان اوین

با سلام و احترام

صرف نظر از بازداشت غیرقانونی اینجانب که مصداق “بازداشت خودسرانه” است، محکومیتی که 12 سال از قطعیت حکم پانزده نفر با یک کیفرخواست از آن گذشته است، مغایر نقض صریح قوانین مربوطه است. متاسفانه در موضوع عجیبی در اعلام وضعیت قضایی ام یا همان “پرینت قضایی” مواجه شده ام که فاقد دلیل منطقی و قانونی است.

در اعلام وضعیت قضایی ام که کپی آن ضمیمه است، آمده است که من بابت پرونده شماره 9120020 در تاریخ 94/3/26 زندانی گردیده ام. در صورتی که اینجانب بابت پرونده 47/26/82 از تاریخ 79/12/21 لغایت شهریور 1380 در زندان 59 سپاه در سلول انفرادی بوده ام. عنایت بفرمایید اولا در شناسنامه قضایی ام اعلامی به اداره زندان اوین مراتب مدت حبس سلول انفرادی و میزان حبس بدل در سلول انفرادی به بند عمومی مطابق قانون محاسبه و درپرونده و شناسنامه قضایی ام درج و ثبت گردد.

ثانیا اعلام بفرمایید تغییر شماره پرونده با کد سال 82 به کد سال 91 به چه صورت و چگونه و بر اساس چه ضابطه و قانونی صورت گرفته است؟

 

با تشکر

حسین رفیعی

بند 8 زندان اوین

94/10/16

امکان نظر دادن وجود ندارد