دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

سال 1396

دو نفر از دوستان دوران کودکی ونوجوانی در ده علی اباد فنود

دور نمایی از روستای اسفیچ در شهرستان بیرجند که درسال1344-1345در ان سپاهی دانش بودم

تنها دوست من در روستای اسفیچ که زنده میباشدوحاج موسی سعیدی

مدرسه ای که در سال1344در روستای اسفیچ ساختم ودو اتاق داشت.بعدا تغییر کاربری داده اند

1396

امکان نظر دادن وجود ندارد