دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

دوره آموزش سپاه دانش

دوره آموزش سپاه دانش

دوره پنجم – مشهد

زمستان 1343

 

سپاه دانش

سپاه دانش

سپاه دانش

واحد نظامی تربت حیدریه بهار 1344 برای اجرای مرحله دوم اطلاخات ارضی

scan10

امکان نظر دادن وجود ندارد