دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

رای کمیته بازداشت خودسرانه سازمان ملل در رابطه با پرونده حسین رفیعی

کمیته بازداشت خودسرانه سازمان ملل در رای خود محرومیت از آزادی حسین رفیعی را خوسرانه خوانده و خواستار آزادی فوری او شده است. مشروح این رای در لینک زیر قابل دسترسی است.

رای کمیته بازداشت خودسرانه سازمان ملل

امکان نظر دادن وجود ندارد