دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

دوره سپاه دانش

 

 

 

 

 

دوره سپاه دانش در مهمانی واحد نظامی تربت حیدریه

بهار 1344 برای اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی

تربت حیدریه و کاشمر

scan10

فنود

فنود

دانش آموزان ده آسفیچ بیرجند 1344

امکان نظر دادن وجود ندارد