دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

تکذیبیه

آقای دکتر ابراهیم یزدی در گفتگویی با آقای حسین دهباشی در برنامه خشت خام از قول من گفته اند که ایشان را به رفتن خارج از کشور توصیه کرده ام. لازم به توضیح می دانم که:

نخست – من به هیچ کس چنین توصیه ای نکردم.

دوم – برای من اصل همیشه داخل کشور بوده است، حتی اگر به قیمت رفتن به زندان باشد.

سوم – من هیچگونه امکانی برای خروج افراد از ایران در اختیار نداشته ام.

چهارم – هر کس از دوستان ما که به خارج از کشور رفته است با ابتکار شخصی و با تصمیم خودش بوده است و هیچ ارتباطی با من ندارد.

حسین رفیعی

تهران – 22 آبان ماه 1395

امکان نظر دادن وجود ندارد