دکتر محمد حسین رفیعی فنود
باغ سنگی
منوی سایت

«تدریس در دانشگاه تهران»

scan35

همکاران دانشگاه تهران 1370

 

scan29

آزمایشگاه شیمی همراه دانشجویان

 

 

scan33

همکاران بازنشسته و شاغل دانشکده علوم

12 اردیبهشت 1370

 

scan32

 

اردوی علمی دانشجویان رشته شیمی دانشکده علوم دانشگاه تهران

اصفهان اردیبهشت 1378

امکان نظر دادن وجود ندارد